Lapas karte
Selga

Darbības atjaunošana Latvijā

1990.gada 30. martā selgas Latvijā tikās pie fil! Zentas Vinovskas un nolēma atjaunot korporāciju. Selgas darbība Latvijā oficiāli tika atjaunota 1990.gada 13. aprīlī. Selgas prezidijs pēc atjaunošanas bija šāds: sen! fil! dib! Erna Priede-Jansone, vicesen! Lidija Būce, sekr! Velta Balode; audzinātāja - fil! Nora Asare. 1990.gada rudenī uzņēma atjaunošanas coetu - 18 jaunas selgas.

Selgas Maija komeršā 2010.gadā

1997.gadā no ASV uz Latviju atveda Selgas vapeni, kuru iesvētīja tā paša gada 22. novembrī LU Mazajā aulā.

Pirmos goda filistrus - prof. E. Paukuli, tieslietu speciālistu M. Ābuli, Dr. E. Krimbergu, ārsti L. Sniķers, dzejnieci V. Moru - Selgā uzņēma 1927.gadā, 1932.gadā par goda filistri kļūst arī sabiedriskā darbiniece L.Meņģelis un prof. Paukuļa kundze. Par godu Selgas 10 gadu pastāvēšanas svētkiem. 1937.gadā uzņem četrus jaunus goda filistrus - arhibīskapu T.Grīnbergu, docenti A.Karlsoni un docentus H.Albātu un R. Akmentiņu.
Selgas no dažādiem kontinentiem 1990.gadā 

Arī trimdā uzņemti vairāki goda filistri - prof. E.Dārziņš, rakstniece M.Timma-Koro, profesors H.Skuja, dzejniece V.Strēlerte, rakstnieki J.Sarma un A.Johansons. Kopš Selgas darbības atjaunošanas Latvijā ir uzņemti deviņi goda filistri - kultūrvēsturnieks O.Zanders, prāvests J.Liepiņš (aizgājis mūžībā), aktrise B.Indriksone, prāvests V.Vārsbergs, biologs R.Kondratovičs, mākslinieks J.Anmanis, dārzkopības speciāliste G. Lāce, folkloras pētnieks G.Pakalns un valodniece J.Kursīte-Pakule.

Selgas konvents skaitliski nav liels - mazliet vairāk nekā 100 selgu Latvijā, ārpus dzimtenes - Mineapoles, Ročesteras, Sietlas, Kalifornijas, Kanādas, Austrālijas un Zviedrijas kopās - apmēram 140 selgu. Taču selgas ir stipras savā vienotībā un draudzībā.

Katru gadu selgas apliecina apņēmību darboties un paveikt aizvien vairāk. 

Par godu korporācijas 75. gadu jubilejai selgas 2002.gada februārī pirmo reizi organizēja Korporāciju mākslas dienas, kurās piedalījās gan studenšu, gan studentu korporācijas. Selgas arī rīkoja vairākus amatpersonu seminārus t/l prezidijiem, audzinātājām un oldermaņiem.Amatpersonu seminārs 2001.gadā

2006.gada februārī pēc vairāku gadu darba tika svinīgi atklāts Selgas konventa dzīvoklis Kr.Barona ielā 49-19.


Arī sekojošais akadēmiskais gads (2006./2007.) s!k! Selga bija notikumiem bagāts: februārī Selga svinēja 80. gadu jubileju, prezidēja S!P!K! un jūlijā piedalījās 44. B!T!K! organizēšanā Rīgā. Studenšu korporāciju vakara laikā selgas rīkoja Mazās korporāciju mākslas dienas.

Meiteņu priekšnesums Selgas eglītē 2007.gadā

2011.gada martā selgas atkal pulcināja korporantus uz Korporāciju mākslas dienām (foto izstāde, literatūras vakars, radošā darbnīca bērniem un ģimenēm un kino vakars).

2011.gada 29. maijā, atzīmējot Selgas un igauņu studenšu korporācijas Lembela draudzības 10. gada dienu, abas korporācijas svinīgi noslēdza karteļa līgumu.

Notikumi Selgā plašākai sabiedrībai tiek atspoguļoti arī mājas lapā, kā arī sociālajos tīklos Twitter un Facebook.
 Selgas 85. gadu jubilejas ballē
 
 
Lietotājs
Parole

Noderīgas saites


 S!P!K! rekvizīti

Studenšu Prezidiju Konvents
Reģ.Nr. 40008046767
Juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 8-9,
Rīga LV-1010
Konta Nr Swedbankā:
LV11HABA0551015792195