Lapas karte
Varavīksne

 

Dibināta: 1927.gada 25. novembrī Rīgā pie Latvijas Universitātes.

Atjaunota: 1989.gada 29.novembrī Rīgā pie Latvijas Universitātes.

Krāsas: zils-zelts-violets.

Devīzes: Darbam, dailei, vienībai! Vitam impendere vero! (Dzīvi veltīt patiesībai!)

Moto: Garā daudzstaraini laisties, vienotībā cieši saisties!

Mājas lapa: www.varaviksnes.lv

Kontakti:

Sen!

t! Laura Vikšere

.

varaviksne.info [] gmail.com

26549904

Vicesen!

t! Laima Matuzāle
26309389

Sekr!

t! Ketija Broka 28653939
28353838

Audz!

t! Sanita Treimane
sana.sana [] inbox.lv
Lit! maģistre 
t! Krista Staršova  starsovakrista [] inbox.lv28392970

Adrese: Baznīcas iela 39-2A, Rīga LV-1010

S!K! Varavīksne var lepoties ar piecu gadu garu priekšvēsturi, jo tā tika nodibināta, pārveidojot 1922.gada 6. martā dibināto LU studenšu literāro biedrību ar tādu pašu nosaukumu. Izvērtējot izaugsmes iespējas un turpmākos attīstības virzienus, 1927.gada 25. novembrī notikušajā sapulcē studenšu literārās biedrības "Varavīksne" locekļu lielākā daļa balsoja par korporācijas dibināšanu. Kā s!k! Varavīksne dibinātājas Latvijas Universitātē reģistrētas: Austra Dāle, Irma Dambekalne, Zenta Dambekalne, Angelika Gailīte, kas bija iniciatores arī studenšu literārās biedrības "Varavīksne" izveidei.

Darbība trimdas gados

Otrā pasaules kara laikā, Filistru biedrības valdes aicinātas, varavīksnes pulcējas uz gada svētkiem 1942. un 1943.gada novembrī.

1944.gada rudenī daudzas varavīksnes devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Pēc kara Vācijā, Eslingenā (1947-1949) varavīksnes uzsāka sazināšanos, bet tikai mītnes zemēs - ASV, Austrālijā, Kanādā - notika korporācijas darbības atjaunošana.

Darbības atjaunošana Latvijā

1989.gada 29. novembrī s!k! Varavīksne fil! Hilda Rāviete Rīgā aicināja uz tikšanos visas apzinātās Latvijā dzīvojošās varavīksnes. Ieradās astoņpadsmit. Sanāksmē nolēma atjaunot Varavīksnes darbību un reģistrēt to pie Latvijas Universitātes. Pirmais prezidijs pēc atjaunošanas: sen! fil! Valija Māķēna, vicesen! fil! Otilija Žilde, sekr! fil! Ludmila Poroikova. Audzinātāja fil! Hilda Rāviete.

 
Lietotājs
Parole

Noderīgas saites


 S!P!K! rekvizīti

Studenšu Prezidiju Konvents
Reģ.Nr. 40008046767
Juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 8-9,
Rīga LV-1010
Konta Nr Swedbankā:
LV11HABA0551015792195