Lapas karte
Vēsture

Tāpat kā korporāciju vēsture ir cieši saistīta ar dažādu valstu universitāšu vēsturi, arī Baltijas Tautu Komeršs (B!T!K!) ik vasaru kopā aicina gan 35 Latvijas studentu un studenšu korporāciju saimi, gan arī Igaunijas, Vācijas un Polijas studentu un studenšu korporāciju biedrus. Pēdējos gados B!T!K! piedalās arī viesi no Lietuvas un Austrijas korporācijām.

B!T!K! ir Baltijas buršu saimes plašākais kopā sanākšanas notikums, kas ik gadu norisinās rotācijas kārtībā Igaunijā - Tērbatā, kur rodami pirmsākumi Baltijas studentu korporācijām, Latvijā - Rīgā un kādā no Vācijas universitāšu pilsētām. Tas tādēļ, ka Vācija jau izsenis gan vēstues, gan kultūras ziņā ir cieši sastīta ar Baltiju un korporāciju tradīcijām. Šie svētki ir kā pierādījums Baltijas buršu vienotībai.

B!T!K! tradīcija radusies pēc Otrā pasaules kara trimdā, kur tika izjusta nepieciešamība atzīmēt Baltijas buršu saimes kopību. Kaut gan vēstures avotos atrodamas ziņas, ka kādreiz pastāvējušas zināmas nesaskaņas starp vācu un latviešu korporācijām, neņemot vērā šo faktu, kopš 1963.gada tieši pēc vācu korporāciju filistru ierosmes tika rīkoti t.s. Tautu komerši Heidelbergā, kur piedalījās gan vācu, gan igauņu un latviešu korporāciju biedri trimdā. Tad gan zināmu iemeslu dēļ latviešu buršu aktivitāte šajā kopā sanākšanā nebija īpaši aktīva. Tomēr, pat latviešu buršiem klāt neesot tika dziedāta Latvijas himna, tādējādi pierādot Baltijas buršu vienotību.

Kopš 1989.gada, sairstot padomju okupācijas režīmam, Tēbatā, Tallinā, Rīgā un Jelgavā atkal atdzima igauņu un latviešu korporācijas. Tas deva iespēju B!T!K! pirmo reizi sarīkot Tartu, Igaunijā - 1994.gadā, bet pēc gada, 1995.gadā no 30.jūnija līdz 1.jūlijam - Rīgā. Savukārt 1996.gadā B!T!K! atkal notika Heidelbergā, Vācijā un turpmāk šāda nemainīga rotācijas kārtība arī tiek ievērota.

B!T!K! tradīcijas ir attīstījušās laikam ritot, taču pēdējos gadus B!T!K! tradicionāli tiek rīkots kā vairāku dienu grandiozs sarīkojums ar noteiktu norises kārtību. Pirmās dienas vakarā tiek atklāta B!T!K! balle. Otrās dienas rītā korporanti pošas dievkalpojumam, pēc kura pulcējas gājienam, kurā dodas līdz pat universitātei, kur paredzēts svētku akts, pirms tam noteikti neiztrūkstoša ir B!T!K! dalībnieku kopīga fotogrāfēšanās. Vakarā svinības turpinās komeršā - studentiem, savukārt, studentēm - studenšu korporāciju vakarā. Naktī, ap pusnakti, pēc studenšu korporāciju vakara un studentu komerša, visi vienojas kopīgās svinībās, kuras turpinās ar dejām un vispārēju līksmību. Trešās dienas rītā ir atvadu brokastis, kurām seko dažkārt izbrauciens ar kuģīti, sirsnīgas atvadas un neviltota cerība satikties atkal nākamajā gadā.


 
Lietotājs
Parole

Noderīgas saites


 S!P!K! rekvizīti

Studenšu Prezidiju Konvents
Reģ.Nr. 40008046767
Juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 8-9,
Rīga LV-1010
Konta Nr Swedbankā:
LV11HABA0551015792195