Lapas karte
Skaidrojošā vārdnīca

Šajā sadaļā paskaidroti korporantu vidū lietoti vārdi un saīsinājumi.

A!L! - ārpus Latvijas

audz! - audzinātāja

C!Q! - konventa dzīvoklis

c! - coets

com! - komiltone (-is)

com!com! - komiltones (-ņi)

D!K! - darba kārtība vai darba konvents

F!D!, fil!dib! - filistre dibinātāja vai filistrs dibinātājs

Fil!Sav! - Filistru savienība

Frat! - fraternitas

fil! - filistre (-s)

f! - fuksis

g!fil! vai god!fil! - goda filistre (-s)

jauntaut! - jauntautiete

K!K! - kārtējais konvents

k!ts - konvents

korp! vai k! vai corp! - korporācija

lit! vak! - literārais vakars

mag!cant! - kantu maģistre (-s)

mag!lit! - literārā maģistre vai literārais maģistrs

m! vai meit! - meitene

P!K! - Prezidiju konvents

F!S! - Studenšu korporāciju Filistru savienība

S!P!K! - Studenšu prezidija konvents

s!k! - studenšu korporācija

sekr! - sekretāre (-s)

sen! - seniore (-s)

s/l - sava laika

t/l - tā laika

t! vai taut! - tautiete

taut!taut! - tautietes

taut!fil! - tautiete-filistre

vicesen! - viceseniore (-s)


 
Lietotājs
Parole

Noderīgas saites


 S!P!K! rekvizīti

Studenšu Prezidiju Konvents
Reģ.Nr. 40008046767
Juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 8-9,
Rīga LV-1010
Konta Nr Swedbankā:
LV11HABA0551015792195