Lapas karte
S!P!K! vēsture

1924-1940

1924.gada 2. decembrī pastāvošās studenšu korporācijas - DAUGAVIETE, GUNDEGA, DZINTRA un IMERIA - vienojās par Studenšu Prezidiju Konventa dibināšanu.

S!P!K! pievienojas vēl piecas korporācijas: SELGA, GAUJMALIETE, VARAVĪKSNE 1927.gadā, SORORITAS TATIANA 1932.gadā un AURORA 1933.gadā.

Ne tikai korporāciju, bet arī korporantu skaitam pieaugot, S!P!K! izveidojās par spēcīgu organizāciju. No 1919.-1940.gadam no 2183 Latvijas Universitātes absolventēm 1370, t.i., 62,8%, bija korporantes.

S!P!K! darbība trimdā

1944.gadā daudzas korporāciju locekles devās bēgļu gaitās uz Rietumeiropu. 1945.gadā Otrā pasaules kara beigās bēgļi sāka pulcēties UNRROs (United Nations Relief and Rehabilitation Organization) nometnēs Vācijā, kas sekmēja oficiālu korporāciju darbības centru izveidi Eslingenā un Pinnebergā.

1946.gadā Hamburgā tika nodibināta Baltijas Universitāte (BU), kuru pēc pusgada pārceļ uz Pinnebergu. Universitātes dzīvei nostabilizējoties, latviešu studenti sāk rosīgi dibināt savas sabiedriskās organizācijas. 1947.gadā pie BU darbību sāk S!K! SPĪDOLA,kas ir pirmā latviešu studenšu korporācija trimdā, un mēnesi vēlāk - S!K! ZINTA. Krietns skaits latviešu studēja Minhenes Universitātē, pie kuras vēlā tajā pašā gadā tika dibināta s!k! STABURADZE.

Palielinoties trimdas latviešu sabiedriskajā aktivitātēm, pieaug arī korporāciju līdzdalība un pienākumi, tāpēc 1948.gada 27. augustā Eslingenā notika pirmā oficiālā S!P!K! sanāksme trimdā, līdz ar to uzsākot S!P!K! darbību ārpus Latvijas. 1949.gadā trimdas S!P!K! tika uzņemtas jaundibinātās korporācijas: SPĪDOLA, ZINTA un STABURADZE.

Atjaunotā S!P!K! darbība Latvijā

Korporācijas savu darbību Latvijā sāk atjaunot 80-to gadu beigās, līdz ar Padomju Savienības sabrukumu.

1990.gada 2. jūlijā LU Lielajā aulā, piedaloties rektoriem Jurim Zaķim un Egonam Lavendelim, svinīgā aktā tika iezīmēta studenšu un studentu korporāciju vienotas darbības oficiāla atsākšanās Latvijā.

 
Lietotājs
Parole

Noderīgas saites


 S!P!K! rekvizīti

Studenšu Prezidiju Konvents
Reģ.Nr. 40008046767
Juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 8-9,
Rīga LV-1010
Konta Nr Swedbankā:
LV11HABA0551015792195