Lapas karte
Latviešu studenšu korporācijas ārzemēs

S!P!K! locekles visos piecos kontinentos

Emigrācijas vilnis 1949. un 1950.gadā studenšu korporāciju locekles aiznes uz pieciem kontinentiem. Vislielākais skaits vienkopus nonāk Ņujorkā, ASV, kur rodas Studenšu Korporāciju Kopa Ņujorkā, 1954.gadā tiek atjaunots S!P!K!, kura funkciju apvienot korporācijas un noteikt galvenos darbības pamatprincipus papildināja mērķis veicināt brīvas un nacionālas Latvijas valsts atgūšanu, saglabāt un izkopt nacionālo apziņu, latviešu valodu, kultūru, zinātni, tradīcijas un uzturēt Latvijas korporāciju garu. Korporācijas piesaistīja sev jaunas locekles, korporantu skaits turpināja intensīvi pieaugt. Tomēr trimdā attālums sašķēla katras korporācijas saimi vairākās kopās jeb grupās, atkarībā no dzīves vietas. Kopās notika konventi, tos vadīja kopas vēlētas amatpersonas, tās uzņēma un audzināja jaunās meitenes.

Vai korporācijām trimdā būs nākotne? Tas bija akūts jautājums trimdas sākuma gados. Vai jaunajām latviešu studentēm, dzīvojot un mācoties pavisam citādā kultūrā būs interese par šo tradīcijām bagāto organizāciju, kas jau pašā sākumā liek solīties uz mūžu? Bažas izrādījās nevietā. Visos kontinentos, kur darbojās studenšu korporācijas, iestājās jaunas meitenes, gan mazākā skaitā nekā Rīgā. Jaunās paaudzes uzņemšana bija svarīgs notikums visu korporāciju dzīvē, jo tas apklusināja bažas un stiprināja darba prieku. Trimdas pieredze rāda, ka studenšu korporāciju neiznīcina ne lieli attālumi, ne arī dzīve divās kultūrās, ja ir saglabāts to idejiskais saturs: tēvzemes mīlestība, uzticība latviešu valodai un kultūrai, draudzība, godaprāts, akadēmiskais gars.

Mūsdienās lielākā daļa studenšu korporāciju locekles dzīvo Latvijā, tomēr samērā liels skaits korporantu ir palikuši uz patstāvīgu dzīvi ārzemēs, tur strādā, mācās, audzina bērnus. Joprojām darbojas atsevišķas kopas, kuras ārzemēs uzņem arī jaunas locekles.

 
Lietotājs
Parole

Noderīgas saites


 S!P!K! rekvizīti

Studenšu Prezidiju Konvents
Reģ.Nr. 40008046767
Juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 8-9,
Rīga LV-1010
Konta Nr Swedbankā:
LV11HABA0551015792195