Lapas karte
Latviešu studenšu korporācijas ārzemēs

Studenšu korporāciju darbības trimdā pirmsākumi

Pēc 16 gadu sekmīgas un daudzpusīgas darbības Studenšu Prezidiju Konvents bija spiests izbeigt savu darbību. Nepilnu mēnesi pēc Latvijas okupācijas jaunā komunistu valdība 1940.gada 13.jūlijā steidzās slēgt studentu un studenšu korporācijas, savāca viņu dokumentus un apķīlāja mantu.

Baltijas Universitātes dibināšana

1946.gadā Hamburgā tiek nodibināta Baltijas Universitāte, ko pēc pusgada pārcēla uz Pinnebergu. Universitātes dzīvei nostabilizējoties, latviešu studenti sāk rosīgi dibināt savas sabiedriskās organizācijas.

Studenšu korporāciju darbības Vācijā uzplaukums un noriets

Krietns skaits latviešu no Vācijas dienvidu apgabaliem studēja Minhenes Universitātē. Atsevišķām tautībām šajā universitātē bija studentu biedrības, no kurām viena no visaktīvākajām bija latviešu studentu biedrība, no kuras laika gaitā attīstījās viena studentu un viena studenšu korporācija - 1947.gada septembrī nodibinājās trešā latviešu studenšu korporācija trimdā – s!k! Staburadze, kas savu komānu garantēja pie s!k! Dzintra.

S!P!K! locekles visos piecos kontinentos

Emigrācijas vilnis 1949. un 1950.gadā studenšu korporāciju locekles aiznes uz pieciem kontinentiem. Vislielākais skaits vienkopus nonāk Ņujorkā, ASV, kur rodas Studenšu Korporāciju Kopa Ņujorkā, 1954.gadā tiek atjaunots S!P!K!, kura funkciju apvienot korporācijas un noteikt galvenos darbības pamatprincipus papildināja mērķis veicināt brīvas un nacionālas Latvijas valsts atgūšanu, saglabāt un izkopt nacionālo apziņu, latviešu valodu, kultūru, zinātni, tradīcijas un uzturēt Latvijas korporāciju garu. Korporācijas piesaistīja sev jaunas locekles, korporantu skaits turpināja intensīvi pieaugt. Tomēr trimdā attālums sašķēla katras korporācijas saimi vairākās kopās jeb grupās, atkarībā no dzīves vietas. Kopās notika konventi, tos vadīja kopas vēlētas amatpersonas, tās uzņēma un audzināja jaunās meitenes.

 
Lietotājs
Parole

Noderīgas saites


 S!P!K! rekvizīti

Studenšu Prezidiju Konvents
Reģ.Nr. 40008046767
Juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 8-9,
Rīga LV-1010
Konta Nr Swedbankā:
LV11HABA0551015792195