Lapas karte
Dalībnieki
Sākotnēji tautu komeršos Vācijā piedalījās vācbaltu un emigrācijā dzīvojošie latviešu un igauņu korporanti, bet kopš 1990-tiem gadiem tajos iesaistījās arī Latvijā un Igaunijā dzīvojošie korporāciju biedri. Pašlaik B!T!K! tiek organizēts pēc ikgadējās rotācijas principa Vācijā, Igaunijā un Latvijā. 2007. gadā tika nolemts, ka arī Polijas korporanti uzņemsies B!T!K! organizēšanu.

Līdz tam Polijas korporanti no koporācijām, kas ir dibinātas Latvijā vai Igaunijā, piedalījās B!T!K! kā viesi. Uz B!T!K! vai atsevišķiem pasākumiem tiek aicināti arī citu akadēmisko organizāciju locekļi.

B!T!K! piedalās sekojošas studenšu un studentu korporācijas:
 

Studenšu korporācijas

Studentu korporācijas

 
Latvija

Daugaviete
Gundega

Dzintra

Imeria

Selga

Gaujmaliete

Varavīksne

Sororitas Tatiana

Aurora

Spīdola

Zinta

Staburadze

Lettonia
Fraternitas Arctica
Selonija

Lettgallia

Talavija

Fraternitas Lettica

Latvia
Ventonia

Tervetia

Beveronija
Philyronia
Fraternitas Metropolitana
Fraternitas Vesthardiana
Fraternitas Academica
Fraternitas Lataviensis
Patria

Fraternitas Livonica

Vendia
Lacuania

Fraternitas Imantica
Gersicania

Fraternitas Cursica
Fraternitas Vanenica


Igaunija

Filiae Patriae
Indla

Lembela

Amicitia

Vironia
Fraternitas Estica

Sakala

Ugala

Rotalia

Fraternitas Liviensis

Leola

Revelia

Tehnola

Fraternitas Tartuensis


Vācija

 

Curonia Goettingensis
Concordia Rigensis

Fraternitas Dorpatensis


Polija

 

Konwent Polonia
Arkonia

Welecja

 
 
Lietotājs
Parole

Noderīgas saites


 S!P!K! rekvizīti

Studenšu Prezidiju Konvents
Reģ.Nr. 40008046767
Juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 8-9,
Rīga LV-1010
Konta Nr Swedbankā:
LV11HABA0551015792195