Lapas karte
Kas ir studenšu korporācijas?

Studenšu korporācijas ir akadēmiskas organizācijas, kuras apvieno visu Latvijas augstskolu studentes. Studenšu korporācijas ir tradīciju organizācijas. Tajās tiek koptas un pilnveidotas akadēmiskās tradīcijas un latviešu kultūra un valoda (vai arī krievu kultūra un valoda - krievu studnešu korporācijā Sororitas Tatiana). Studenšu korporācijas atbalsta neatkarīgu Latvijas valsti. Pašlaik Latvijā pastāv 13 studenšu korporācijas.

Studenšu korporācijām, ievērojot akadēmisko organizāciju tradīcijas, ir sava simbolika - trīs krāsas, kuras ierakstītas vapenī un korporāciju iekšējos noteikumos. Tās nēsā kā krāsu lentu dažādos korporāciju internos pasākumos un tādos eksternos pasākumos, kas godina Latvijas valsti, universitāti un korporācijas, kā, piemēram, 18. novembrī, Lāčplēša dienā, pulkv. O.Kalpaka piemiņas pasākumos, Aristoteļa svētkos, Baltijas tautu komeršos un korporāciju gadasvētkos.

Studenšu korporācijas ir slēgtas organizācijas. Studenšu korporācijām ir sava iekšēji noteikta kārtība, savi iekšējie noteikumi, kuri ir ierakstīti Komānā. Studenšu korporācijas ir vairāk vērstas uz savu locekļu audzināšanu un personības attīstību.

Katru studenšu korporāciju pārvalda tās konvents. Tas ir pilntiesīgo locekļu sapulce, kura pieņem visus korporācijas lēmumus.

Studenšu korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas. Tajās var iestāties jebkura valstiski domājoša Latvijas augstskolu studente. Pēc studiju beigām tautietes vai komiltones kļūst par filistrēm.

Visas studenšu korporācijas ir apvienojušās zem kopējas augstākās pārvaldes - Studenšu Prezidiju Konventa.

Studenšu korporācijas to tradicionālajā izpratnē pastāv tikai Latvijā un Igaunijā. Studenšu korporācijām līdzīgas organizācijas, bet pēc savām tradīcijām, pārvaldes un struktūras tomēr atšķirīgas, pastāv arī Lietuvā un Somijā.

 
Lietotājs
Parole

Noderīgas saites


 S!P!K! rekvizīti

Studenšu Prezidiju Konvents
Reģ.Nr. 40008046767
Juridiskā adrese:
Pulkveža Brieža iela 8-9,
Rīga LV-1010
Konta Nr Swedbankā:
LV11HABA0551015792195